DictLocker
Til o`rgnyapsizmi? Yoki endi boshlaysizmi? Unda bu ilova siz uchun!

Bizning MAQSADimiz


Oxirgi yillardsa hukumatimiz tomonidan xirijiy tillarni o`rganish bo`yicha ko`plab chora-tadbirlar ko`rilmoqda. Shu munosabat bilan til o`rganishga bo`lgan ehtiyoj ortdi.

Buni hisobga olgan holda biz til o`rganish uchun yangi yechimlar izlay boshladik. Buning natjasida siz ko`rib turgan DictLocker ilovasi dunyo yuzini ko`rdi.